Vrijblijvende kennismaking

Als eerste vindt er een oriënterend gesprek plaats om samen te bespreken wat er nodig is. Hierbij is wederzijds vertrouwen het uitgangspunt.

We wisselen persoonlijke, inhoudelijke, praktische informatie en verwachtingen uit. Aan de hand daarvan krijg je een vrijblijvend, maatgericht advies over het verloop, de duur en de frequentie van de coaching.

Als je je natuur volgt, heb je ongekende mogelijkheden

Werkwijze

Menu